Terms of Workshops

Συμμετοχή σε σεμινάρια και εργαστήρια. Πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων

Διοργανώνουμε τα εργαστήριά μας είτε σε δικές μας αίθουσες, είτε σε εξοπλισμένους χώρους (συνεργαζόμενοι φορείς), σε γνωστούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Κέντρα Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμια και Δήμους. Οι χώροι επιλέγονται με βασικό κριτήριο την εύκολη πρόσβαση αλλά και την παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής δομής. Τα σεμινάρια και τα εργαστήριά μας απευθύνονται σε ανθρώπους που πιστεύουν στη Δια Βίου Μάθηση, σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Φοιτητές, Ιδιώτες . Όλα τα σεμινάρια έχουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και το πρακτικό. Ανάλογα με τη θεματική ενότητα, τα σεμινάρια | εργαστήρια | προγράμματα, έχουν και το ανάλογο χρονικό περιθώριο υλοποίησης. Αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες στον προγραμματισμό μας και μέσα από τις συγκεκριμένες σελίδες του ιστοτόπου μας.

Για κάθε μας σεμινάριο ή εργαστήριο εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης. Το ΚΕΑΚ/ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ δεν είναι εκπαιδευτικός οργανισμός και δεν παρέχει οποιοδήποτε τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών.

Μέσα από την παρακολούθηση των σεμιναρίων μας, δίνουμε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντές μας εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν, εκτός από τη δική μας απλή βεβαίωση παρακολούθησης, Διεθνείς ή Εγχώριες Πιστοποιήσεις και Βεβαιώσεις που πιστοποιούν σε Παγκόσμιο και Τοπικό Επίπεδο τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από εμάς, σε συνεργασία με διάφορους Εκπαιδευτικούς Φορείς και Πανεπιστήμια.

Αναλυτικά οι Πιστοποιήσεις* που μπορούν οι συμμετέχοντές μας να λάβουν μέρος:

Google Certified Partner – Google Analytics Certified Professional
OMCA – Online Marketing Certified Associate
EMA – Certified Marketing Consultant
IAA – International Advertising Accossiation
TUV Austria (Μέσω του Future Business School)
ACTA (Μέσω του ΙΕΚ ALFA PLUS)
IFF – Innovation Factory | AMA (American Marketing Association)
EMI – E-Marketing Institute
Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων (μέσω της ΑΝΟΔΟΣ Συμβουλευτική)

*Διευκρινήσεις σχετικά με τη συμμετοχή σας, δίνονται πάντα κατόπιν αιτήματός σας και υπογραφής σχετικού συμφωνητικού.

Ακύρωση εισιτηρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας
Διατηρούμε το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης αυτού. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της ενότητας, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής ενός σεμιναρίου, για τους ανωτέρω λόγους, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη του, το σεμινάριο θεωρείται ολοκληρωμένο και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.

Μεταβολή ή ακύρωση συμμετοχής ή υπηρεσιών λόγω επιθυμίας πελάτη
Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτηση του σε κάποιο σεμινάριο ή την συμμετοχή του, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο info@keak.gr
Ο διοργανωτής δεν έχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση να δεχτεί αυτή την αίτηση για μεταβολή ή ακύρωση.
Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα μεταβολής ή ακύρωσης, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι αλλαγές. Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Για τα προγράμματα Early Bird, δεν προβλέπεται πολιτική επιστροφής χρημάτων και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα γίνεται κατ’ιδίαν (one on one lesson) ή σε άλλη ημερομηνία που θα διεξαχθεί το ανάλογο πρόγραμμα.

Online Webinars (ZOOM ή Teams)

1.Για τη συμμετοχή σας σε ένα πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η προεγγραφή και η κατάθεση του ποσού για τη διασφάλιση της θέσης σας.
2. Τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός online θέσεων για την καλύτερη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
3. Με την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής και όρους χρήσης μας.
4. Οι τιμές που αναγράφονται στα προγράμματά μας, είναι τελικές με απόδειξη η Τιμολόγιο.
5. 
Ειδικά για τα Webinars:
-Δεν φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν θα μπορέσει να συνδεθεί στο webinar για τεχνολογικούς δικούς του λόγους. Η διαδικασία συμμετοχής είναι ξεκάθαρη και στέλνονται όλες οι απαραίτητες οδηγίες με e-mail από τον Εισηγητή την ίδια ημέρα του Webinar.

Ειδική σημείωση: Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων και εφόσον ο συμμετέχων βρίσκεται σε περιοχή μη δυνατής σύνδεσης στο Internet, μπορεί να παρακολουθήσει εκ νέου το επόμενο προγραμματισμένο σεμινάριο της ίδιας θεματικής ενότητας που είχε κλείσει θέση.

Πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων για σεμινάρια δια ζώσης και μέσω ZOOM ή Teams (Online webinars). 

Ακύρωση εισιτηρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας
Διατηρούμε το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης αυτού. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών (
ακραία φαινόμενα και διακοπή ρεύματος) και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της ενότητας, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής ενός σεμιναρίου, για τους ανωτέρω λόγους, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη του, το σεμινάριο θεωρείται ολοκληρωμένο και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.

Μεταβολή ή ακύρωση συμμετοχής ή υπηρεσιών λόγω επιθυμίας πελάτη
Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτηση του σε κάποιο σεμινάριο ή την συμμετοχή του και ειδικά για σεμινάρια μέσω ZOOM ή Teams –Online webinars, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο info@keak.gr.
Ο διοργανωτής δεν έχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση να δεχτεί αυτή την αίτηση για μεταβολή ή ακύρωση.
Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα μεταβολής ή ακύρωσης, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι αλλαγές. Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Για τα προγράμματα Early Bird, δεν προβλέπεται πολιτική επιστροφής χρημάτων και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα γίνεται κατ’ιδίαν (one on one lesson) ή σε άλλη ημερομηνία που θα διεξαχθεί το ανάλογο πρόγραμμα.

Άλλοι Γενικοί Όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύνανται να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, συνεπώς οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις που προκύπτουν στους Όρους Χρήσης των Workshops του ΚΕΑΚ/ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ.

Για κάθε υπηρεσία μας υπάρχουν επιπλέον ειδικοί όροι συνεργασίας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το KEAK/ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ των εκ των παρόντων Όρων Χρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Το KEAK/ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται είτε γραπτά, είτε μέσω της ιστοσελίδας (αποκλειστικά με email) του/της KEAK/ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει από τη συμβατική σχέση μεταξύ του Χρήστη/Πελάτη και του/της KEAK/ΤΖΑΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ είναι τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Scroll to Top