Εταιρικη ευθυνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί θεμελιώδη πτυχή της λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Η δέσμευσή μας για την κοινωνία και το περιβάλλον απορρέει από την πεποίθηση ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να συνδυάζεται με την κοινωνική συνεισφορά και την αειφορία.

Στρατηγικές ΕΚΕ

 1. Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

  • Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος: Εφαρμόζουμε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

  • Ανακύκλωση και Διαχείριση Αποβλήτων: Ενισχύουμε τις πρακτικές ανακύκλωσης.

 2. Κοινωνική Συμμετοχή

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Υποστηρίζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια για νέους επιχειρηματίες, προσφέροντας τους τα εφόδια που χρειάζονται για να καινοτομήσουν και να επιτύχουν.

  • Κοινωνική Προσφορά: Συμμετέχουμε ενεργά σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες και συνεργαζόμαστε με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

 3. Οικονομική Αειφορία

  • Στήριξη Τοπικών Επιχειρήσεων: Προωθούμε τη συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και startups, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

  • Διαφανής Επιχειρηματική Πρακτική: Λειτουργούμε με διαφάνεια και υπευθυνότητα, τηρώντας αυστηρά πρότυπα δεοντολογίας και ηθικής στις επιχειρηματικές μας συναλλαγές.

Διαφορετικότητα στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Η διαφορετικότητα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Αναγνωρίζουμε ότι η πολυμορφία σε ιδέες, πολιτισμούς και εμπειρίες είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Δέσμευση στη Διαφορετικότητα

 1. Προώθηση Ίσων Ευκαιριών

  • Διαφορετικό Προσωπικό: Επιδιώκουμε την πρόσληψη και διατήρηση ενός προσωπικού που αντανακλά την πολυμορφία της κοινωνίας μας, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε άτομα ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

  • Ενσωμάτωση και Υποστήριξη: Δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ενσωμάτωση και την υποστήριξη όλων των εργαζομένων, με πολιτικές που ενισχύουν την ισότητα και την συμπερίληψη.

 2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υποστήριξη

  • Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων: Προσφέρουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στην επιχειρηματικότητα.

  • Μέντορες και Υποστήριξη: Δημιουργούμε δίκτυα μέντορων που προέρχονται από ποικίλα υπόβαθρα και προσφέρουμε υποστήριξη σε νέους επιχειρηματίες, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και την ανάπτυξη σχέσεων.

 3. Προώθηση της Καινοτομίας μέσω της Διαφορετικότητας

  • Διαφορετικές Ιδέες και Προσεγγίσεις: Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή ατόμων με διαφορετικές απόψεις και προσεγγίσεις, καθώς πιστεύουμε ότι η πολυμορφία στις ιδέες οδηγεί σε πιο δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις.

  • Διαγωνισμοί και Εκδηλώσεις: Οργανώνουμε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις που προωθούν τη συμμετοχή ατόμων από διάφορα υπόβαθρα, ενισχύοντας την ανταλλαγή γνώσεων και την συνεργασία.

Η Διαφορετικότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ως Ενέργεια Κοινωνικής Ευθύνης στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

Αναγνωρίζουμε ότι η υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας δεν είναι μόνο ηθικά σωστή αλλά και καθοριστική για την καλλιέργεια ενός καινοτόμου και δίκαιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Δέσμευση στη Διαφορετικότητα ΛΟΑΤΚΙ+

 1. Προώθηση Ίσων Ευκαιριών και Συμπερίληψης

  • Πολιτικές Κατά των Διακρίσεων: Εφαρμόζουμε αυστηρές πολιτικές κατά των διακρίσεων και προάγουμε την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων και συνεργατών μας, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

  • Υποστηρικτικό Περιβάλλον: Δημιουργούμε ένα υποστηρικτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπου κάθε άτομο μπορεί να είναι αυθεντικό και να εκφράζεται ελεύθερα.

 2. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: Οργανώνουμε σεμινάρια ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για θέματα ΛΟΑΤΚΙ+, ενισχύοντας την κατανόηση και την αποδοχή μεταξύ των εργαζομένων και των συνεργατών μας.

  • Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης: Υλοποιούμε καμπάνιες ευαισθητοποίησης εντός και εκτός της επιχείρησής μας, προωθώντας την αποδοχή και την στήριξη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην ευρύτερη κοινωνία.

 3. Στήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ Επιχειρηματιών

  • Δίκτυα και Κοινότητες: Προσφέρουμε πρόσβαση σε δίκτυα και κοινότητες υποστήριξης για ΛΟΑΤΚΙ+ επιχειρηματίες, προωθώντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων.

  • Χρηματοδοτικά Προγράμματα: Εφαρμόζουμε χρηματοδοτικά προγράμματα και διαγωνισμούς ειδικά σχεδιασμένα για την υποστήριξη και την προώθηση των ΛΟΑΤΚΙ+ επιχειρηματιών και των καινοτόμων ιδεών τους.

Scroll to Top