ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ

ΙΔΙΩΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δια Βίου Μάθηση

Η εμπειρία της εκπαίδευσης στο ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), βασίζεται στην πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων και την απόλυτη ευημερία του κλίματος εμπιστοσύνης & συνέπειας μεταξύ τους.