FAQ’s

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Πού γίνονται τα σεμινάρια του ΚΕΑΚ;
Το ΚΕΑΚ διοργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα είτε σε δικές του αίθουσες, είτε σε εξοπλισμένους χώρους (συνεργαζόμενοι φορείς), σε γνωστούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Κέντρα Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμια και Δήμους. Οι χώροι επιλέγονται με βασικό κριτήριο την εύκολη πρόσβαση αλλά και την παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής δομής.

Σε ποιους απευθύνονται τα σεμινάρια;
Τα σεμινάρια του ΚΕΑΚ απευθύνονται σε ανθρώπους που πιστεύουν στη Δια Βίου Μάθηση, σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Φοιτητές, Ιδιώτες . Όλα τα σεμινάρια έχουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και το πρακτικό.

Πόσο διαρκεί η παρακολούθηση;
Ανάλογα με τη θεματική ενότητα, τα σεμινάρια | εργαστήρια | προγράμματα του ΚΕΑΚ, έχουν και το ανάλογο χρονικό περιθώριο υλοποίησης. Αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες στον προγραμματισμό μας και μέσα στο menu Events.

Υπάρχει κόστος παρακολούθησης για τα σεμινάρια του ΚΕΑΚ;
Μέρος των σεμιναρίων και εργαστηρίων μας είναι δωρεάν, σε συνεργασία με διάφορους φορείς Επιχειρηματικότητας ή Πανεπιστήμια της Χώρας και της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα σεμινάρια ή προγράμματα που έχουν κόστος αναφέρονται στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας μας.

Χορηγείται πιστοποιητικό μετά την παρακολούθηση;
Ναι. Για κάθε μας σεμινάριο ή εργαστήριο εκδίδεται πιστοποίηση παρακολούθησης.

Ποιος υλοποιεί τα σεμινάρια;
Τα σεμινάρια υλοποιούνται από έμπειρους και πιστοποιημένους Καθηγητές ή Εισηγητές. Επιπλέον σε ορισμένες ενότητες υπάρχουν και καλεσμένοι – Στελέχη Επιχειρήσεων, για το πρακτικό κομμάτι του εκάστοτε σεμιναρίου.

Πώς γράφομαι σε ένα σεμινάριο ή event;
Μέσα από την ιστοσελίδα μας keak.gr και το menu events, μπορείτε να βρείτε όλα τα προγραμματισμένα μας σεμινάρια | προγράμματα και εργαστήρια. Από τους συνδέσμους εγγραφής της κάθε ενότητας υποβάλλεται τα στοιχεία που απαιτούνται και δηλώνετε τη συμμετοχή σας.

Πολιτική επιστροφών και ακυρώσεων
Ακύρωση εισιτηρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας
Το ΚΕΑΚ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
Το ΚΕΑΚ διατηρεί επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης αυτού. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της ενότητας, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής ενός σεμιναρίου, για τους ανωτέρω λόγους, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη του, το σεμινάριο θεωρείται ολοκληρωμένο και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.

Μεταβολή ή ακύρωση συμμετοχής ή υπηρεσιών λόγω επιθυμίας πελάτη
Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτηση του σε κάποιο σεμινάριο ή την συμμετοχή του, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ο διοργανωτής δεν έχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση να δεχτεί αυτή την αίτηση για μεταβολή ή ακύρωση.
Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα μεταβολής ή ακύρωσης, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι αλλαγές. Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Για τα προγράμματα Early Bird, δεν προβλέπεται πολιτική επιστροφής χρημάτων και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα γίνεται κατ'ιδίαν(one on one lesson) ή σε άλλη ημερομηνία που θα διεξαχθεί το ανάλογο πρόγραμμα.

Other Registration Policies:
KEAK Programs are credit. Register and pay in full early to reserve a spot, as space is limited.
To register, visit the specific program’s webpage.

PROGRAM FEE
The fee covers:
• Instruction
• Program materials
• Coffee breaks

PAYMENT
Registration is not complete until you are paid in full.
Payment by Bank Transfer is accepted.

DISCOUNTS
We currently offer discounts to:
• Groups of two to five individuals attending the same program from the same organization: The first participant pays full price, and a 20% discount is extended to up to four additional participants. Please note that we do not allow more than five participants from one organization in any single open-enrollment program so that we can encourage diversity of industry and experience in the classroom.
• Individuals attending more than one program in a calendar year: You pay full price for the first program registration and receive a 50% discount for each additional program throughout the year.

Acknowledgment Of Participation
You receive one certificate of participation upon completion of an active participation in the program. Grades are not assigned, and the programs do not count toward a degree. Professional Development programs do not appear on the official Division of Continuing Education transcripts.

HEALTH INSURANCE
You must be covered individually with comprehensive health insurance for major medical emergencies and hospitalization. Check with your organization’s health insurance carrier before your arrival to ensure that you have adequate coverage. KEAK is not responsible for medical fees incurred during your stay.

INCLEMENT WEATHER CANCELLATIONS
Professional Development programs are rarely canceled because of inclement weather. If they are canceled, a notice is posted on the homepage the day of cancellations. Participants are notified by e-mail.
You may also refer to the following for announcements:
Professional Development programs: +30 2109589558

Tags:
© 2014-2019 KEAK.GR. All Rights Reserved. Digital Marketing & Social Media Seminars.

Search