Frequently Asked Questions - KEAK

FAQs - KEAK

Το ΚΕΑΚ διοργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα είτε σε δικές του αίθουσες, είτε σε εξοπλισμένους χώρους (συνεργαζόμενοι φορείς), σε γνωστούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Κέντρα Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμια και Δήμους. Οι χώροι επιλέγονται με βασικό κριτήριο την εύκολη πρόσβαση αλλά και την παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής δομής.

Τα σεμινάρια του ΚΕΑΚ απευθύνονται σε ανθρώπους που πιστεύουν στη Δια Βίου Μάθηση, σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Φοιτητές, Ιδιώτες . Όλα τα σεμινάρια έχουν τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και το πρακτικό.

Τα σεμινάρια του ΚΕΑΚ έχουν διάρκει 2 με 2:30 ώρες, ανάλογα με τη θεματική ενότητα.

Μέρος των σεμιναρίων και εργαστηρίων μας είναι δωρεάν, σε συνεργασία με διάφορους φορείς Επιχειρηματικότητας ή Πανεπιστήμια της Χώρας και της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα σεμινάρια ή προγράμματα που έχουν κόστος αναφέρονται στο τέλος της κάθε θεματικής ενότητας μας.

Ναι. Για κάθε μας σεμινάριο ή εργαστήριο εκδίδεται πιστοποίηση παρακολούθησης.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από έμπειρους και πιστοποιημένους Καθηγητές ή Εισηγητές. Επιπλέον σε ορισμένες ενότητες υπάρχουν και καλεσμένοι – Στελέχη Επιχειρήσεων, για το πρακτικό κομμάτι του εκάστοτε σεμιναρίου.

Μέσα από την ιστοσελίδα μας keak.gr και το menu events, μπορείτε να βρείτε όλα τα προγραμματισμένα μας σεμινάρια. Από τους συνδέσμους εγγραφής της κάθε ενότητας υποβάλλεται τα στοιχεία που απαιτούνται και δηλώνετε τη συμμετοχή σας.

Ακύρωση εισιτηρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας
Το ΚΕΑΚ διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
Το ΚΕΑΚ διατηρεί επίσης το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος κάποιου σεμιναρίου ή ακύρωσης αυτού. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Σε περίπτωση ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της ενότητας, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν. Σε περίπτωση διακοπής ενός σεμιναρίου, για τους ανωτέρω λόγους, 45 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξη του, το σεμινάριο θεωρείται ολοκληρωμένο και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτηση του σε κάποιο σεμινάριο ή την συμμετοχή του, οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο info@keak.gr
Ο διοργανωτής δεν έχει σε καμιά περίπτωση υποχρέωση να δεχτεί αυτή την αίτηση για μεταβολή ή ακύρωση.
Εφόσον υφίσταται η δυνατότητα μεταβολής ή ακύρωσης, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και εφαρμόζονται οι αλλαγές. Αν χρειάζεται, επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και τα όποια τυχόν Διατραπεζικά Έξοδα θα βαρύνουν εσάς.
Για τα προγράμματα Early Bird, δεν προβλέπεται πολιτική επιστροφής χρημάτων και σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα γίνεται κατ'ιδίαν(one on one lesson) ή σε άλλη ημερομηνία που θα διεξαχθεί το ανάλογο πρόγραμμα.

What personal information do we collect from the people that visit our blog, website or app?
We do not collect information from visitors of our site.
or other details to help you with your experience.

When do we collect information?

We collect information from you when you fill out a form or enter information on our site.

How do we use your information?

       To personalize your experience and to allow us to deliver the type of content and product offerings in which you are most interested.

       To improve our website in order to better serve you.
       To allow us to better service you in responding to your customer service requests.

How do we protect your information?

We only provide articles and information. We never ask for credit card numbers.

We use regular Malware Scanning.
Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. In addition, all sensitive/credit information you supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.

We implement a variety of security measures when a user enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information.

All transactions are processed through a gateway provider and are not stored or processed on our servers.

Do we use 'cookies'?

Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer's hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site's or service provider's systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

We use cookies to:
       Understand and save user's preferences for future visits.

You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since browser is a little different, look at your browser's Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.

If you turn cookies off, Some of the features that make your site experience more efficient may not function properly.It won't affect the user's experience that make your site experience more efficient and may not function properly.

Third-party disclosure

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personally Identifiable Information unless we provide users with advance notice. This does not include website hosting partners and other parties who assist us in operating our website, conducting our business, or serving our users, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release information when it's release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others' rights, property or safety. 

However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Third-party links

We do not include or offer third-party products or services on our website.

Δια Βίου Μάθηση

Η εμπειρία της εκπαίδευσης στο ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), βασίζεται στην πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων και την απόλυτη ευημερία του κλίματος εμπιστοσύνης & συνέπειας μεταξύ τους.

Blog