Συνέργειες

Η δημιουργία σχέσης Στρατηγικού Συνεταιρισμού συμβάλλει με κάθε τρόπο στην Επιχειρηματική επιτυχία μας. Για αυτό το λόγο, όλοι οι Στρατηγικοι Συνεργάτες μας, που πρεσβεύουν τα ίδια ''πιστεύω'' με εμάς, συμβάλλουν ώστε να αποτελούμε πρότυπο Επιχειρηματικότητας

KOΜΒΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δια Βίου Μάθηση

Η εμπειρία της εκπαίδευσης στο ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), βασίζεται στην πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων και την απόλυτη ευημερία του κλίματος εμπιστοσύνης & συνέπειας μεταξύ τους.