fbpx

Blog

Προγράμματα Ανάπτυξης

Προγράμματα

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται σε σεμινάρια και εργαστήρια (workshops), σύγχρονα και διαφορετικά σχεδιασμένα από εκείνα που μέχρι τώρα παρουσιάζονται στην αγορά.

Σκοπός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μέσα από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων) είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών επαγγελματιών.

Το ΚΕΑΚ διοργανώνει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα είτε σε δικές του αίθουσες, είτε σε εξοπλισμένους χώρους (συνεργαζόμενοι φορείς) σε γνωστούς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς και Δήμους. Οι χώροι επιλέγονται με βασικό κριτήριο την εύκολη πρόσβαση αλλά και την παροχή της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.

Σεμινάρια & Εργαστήρια

Το ΚΕΑΚ, παρουσιάζει ένα μέρος από τα νέα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το Έτος 2017. Με πάνω από 390 και πλέον πρακτικές εκπαιδευτικές ενότητες σεμιναρίων & εργαστηρίων, για την επαγγελματική σας ανάπτυξη τα οποία διαφοροποιούνται και αυξάνονται συνέχεια ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Οι ημερομηνίες όπως και ο προγραμματισμός θα είναι σύντομα στο menu/events. Συνεχίζουμε και για το 2017 τις Στρατηγικές Συνέργειες μας στην ‘’Δια Βίου Μάθηση’’, με το INNOVATHENS-τον Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, τον Δήμο Καλλιθέας, με το SKYWALKER στα Μονοπάτια Επιχειρηματικότητας και όλους τους άλλους Συνεργαζόμενους Φορείς και Επιχειρήσεις σε θέματα Εκπαίδευσης & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Αναλυτικά σας παραθέτουμε ένα μέρος των ενοτήτων μας, τμηματοποιημένο ανά κατηγορία Εκπαίδευσης:
Πωλήσεις
Επιτυχημένες Πωλήσεις για Μαχητικούς Πωλητές
Sales Power System
Προχωρημένο Σύστημα Πωλήσεων (Επίπεδο 1)
Professional Sales Skills
Προχωρημένο Σύστημα Πωλήσεων (Επίπεδο 2)
High Impact Selling
Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες
Target Sales
Αποδοτική Οργάνωση Χρόνου και Πελατολογίου για τον Επαγγελματία Πωλητή
Time and territory management for salespeople
ΔιεύθυνσηΠωλήσεων 2
Coaching your Sales Team
Στρατηγική Διοίκηση Πωλήσεων
Strategic Sales Management
Ανάπτυξη Δυναμικού Δικτύου Πωλήσεων
Managing the Distributor Sales Network
Εξελιγμένες Διαπραγματεύσεις & το Ετήσιο Πλάνο Ανάπτυξης Μεγάλων Πελατών
Negotiating - Annual Plan & the Modern Trade
Ανάπτυξη Εξαγωγών
Export Sales Reengineering
Πωλήσεις σε Εκθέσεις
Exhibition Booth Sales
Βιομηχανικό Marketing - Σύστημα Πωλήσεων
Industrial Sales System
ΟιΕπιτυχημένεςΠωλήσειςΥπηρεσιών
Selling Services in Today’s Competitive Marketplace
TOP to TOP – ΗΕπαγγελματικήΠαρουσίασηΠωλήσεων
Professional Presentation Skills
Η Έξυπνη Οικονομική Ανάλυση στις Πωλήσεις
Finance basics for Sales
Προώθηση των Πωλήσεων και η Ανάπτυξη των Καναλιών Πώλησης
Sales promotion and Modern Trade Marketing Practices
Η Οργάνωση Συστήματος Πώλησης Πόρτα Πόρτα
Door to Door Sales System
Σύγχρονες Επαγγελματικές Πωλήσεις σε Δύσκολους Καιρούς
Selling Techniques in Difficult Times
H Νέα Μεθοδολογία Πωλήσεων του 21ου Αιώνα
The 21st Century Sales Professional
Ο Επιτυχημένος Ιατρικός Επισκέπτης
Pharmaceutical Sales Training
Ο Αποτελεσματικός Επιθεωρητής Πωλήσεων
Successful Sales Supervisor Skills
To Ηλεκτρονικό Εμπόριο και η Ανάπτυξη Πωλήσεων
E - Commerce
Τεχνικές Πωλήσεων & Διαχείριση Πελατών για τον Νέο Επαγγελματία
Basic Selling Skills
Sales Leader
Ο Διευθυντής Πωλήσεων Ηγέτης στην Διαμόρφωση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Πωλητών
Εξυπηρέτηση Πελατών
Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών
Customer Service Skills
Τεχνικές Επαγγελματικής Επικοινωνία, Διαχείρισης Δύσκολων Πελατών & Πωλήσεις από το Τηλέφωνο
Telesales, Handling Difficult Customers & Progressive Customer Care
TEAM Customer Service
Η Νέα Μεθοδολογία στην Εξυπηρέτηση Πελατών
Πωλήσεις Λιανικής
Επαγγελματικό Σύστημα Πωλήσεων μέσα στο Κατάστημα
Sell Smart / Sell More
Επιτυχημένη Προσωπική Διαχείριση Καταστήματος
Store Manager
Δυναμική Διεύθυνση Καταστήματος
Effective Store Manager
Αποτελεσματική Εκμετάλλευση Χώρου και το Σύγχρονο Merchandizing
Effective Merchandising
Οργάνωση Δικτύου Πωλήσεων με το Σύστημα Franchising
Franchising Chain Development
Marketing
ΠρακτικήΜεθοδολογία Marketing
Marketing for Profitable Growth
Το Marketing τωνΠροϊόντων
Product Management
Ηδημιουργία ενός Επιτυχημένου Marketing Plan
The successful Marketing Plan
Ο Επιτυχημένος Κύκλος Ζωής των Προϊόντων
Advanced Product Management
Η Επιτυχημένη Διαχείριση Ομάδος Προϊόντων
Product Portfolio Management
Η Στρατηγική Τιμών ή Πώς να Πουλάτε σε Μεγαλύτερες Τιμές από τον Ανταγωνισμό
Competitive Pricing Strategy
Έρευνα Αγοράς – Πώς να Αντλήσετε τα Σωστά Στοιχεία για Σωστές Επιχειρηματικές Αποφάσεις
Targeted Research
Το Νέο Marketing
New Marketing Methodology for the 21st. Century
Ανάπτυξη Επιτυχημένων Νέων Προϊόντων
New Product Competitive Advantage
Αποτελεσματική Διαφήμιση Προϊόντων και Υπηρεσιών
Effective Advertising
Η Δυναμική Διαφημιστική Επένδυση και ο Χειρισμός της Διαφημιστικής Εταιρείας
How to Manage your Advertising Investment
Σύγχρονες Ανταγωνιστικές Στρατηγικές Marketing
Effective Competitive Strategies
Το Marketing & Προϋπολογισμός Αποτελεσμάτων για τον Επαγγελματία Πωλήσεων
Διοίκηση
Βασική Μεθοδολογία Διοίκησης
Leadership Foundations
Ο Αποτελεσματικός Manager - Ηγέτης
High Performance Management
Η Μεθοδολογία της Διαχείρισης Έργου για Διευθυντικά Στελέχη
Project Management for Executives
Η Αποτελεσματική Επικοινωνία στον Χώρο της Εργασίας
Communication Skills
Επαγγελματικές Τεχνικές Παρουσίασης
Successful Presentation Skills
Παραγωγική Διαχείριση Χρόνου
Time Management
Αναπτύσσοντας την Αξία των Υφισταμένων
Empowerment & Delegation Skills
Ο Προϊστάμενος - Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδος για Εργοδηγούς
Management Skills for Supervisors
Ανάπτυξη Ομαδικής Εργασίας στην Επιχείρηση
Team Building | Σεμινάρια Ανθρώπινου Δυναμικού
Διαχείριση Προβλημάτων Μεταξύ Υφισταμένων και Τμημάτων
Conflict Resolution in the Workplace
H ΕπιτυχημένηΕπεξεργασίατου Business Plan τηςΕπιχείρησης
Business Plan Analysis and Preparation
Οικονομικά για μη Οικονομικούς
Financial Development for Managers
Ο αποτελεσματικός επιχειρηματίας ηγέτης
Managing a Growing Company
Ανθρώπινοι Πόροι
Αποδοτική Διαχείριση Προσωπικού και Εργατικό Δίκαιο
Πώς να Προσλάβετε, Εκπαιδεύσετε και …Διατηρήσετε Σωστούς Ανθρώπους
5 STAR SYSTEM
Η Δυναμική Παρακίνηση των Ανθρώπων
How to motivate people with performance management
Επιτυχημένα Συστήματα Αποδοχών και Παροχών
Salaries, Wages & Remuneration Policies
Βασικές Αρχές Διοίκησης Προσωπικού
Basic H.R. Management
Γραμματειακή Υποστήριξη
Ο Επιτυχημένος Ρόλος της Σύγχρονης Γραμματέως
Η Επαγγελματίας Γραμματέας σαν Management Assistant

Tags:
© 2014-2021 TZAMARELOS GERASIMOS (KEAK.GR). All Rights Reserved. Digital Marketing & Social Media Seminars.

Search